Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Žygis keliu "Via Gratiarum"

Paskutinį pavasario savaitgalį VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ ir Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės parapija kvietė žygiuoti  maloniu keliu ,,Via Gratiarum‘‘. 

Piligriminio žygio vadovai  siūlė įveikti 19 km. maršrutą Kiaunoriai – Tytuvėnai sujungiant dvi garsėjančias vietas - Kiaunorių ir Tytuvėnų  bažnyčias bei jas globojančius šventuosius: Šv. Pranciškų ir Šv. Juozapą. 

Žygio tema ,,Tėvo širdimi” parinkta neatsistiktinai. “Tėvu negimstama, tėvu tampama” -   taip  kun. Evaldas Alūza įprasmino šį piligriminį žygį. Šv. Juozapas buvo tas, kuris galėjo Jėzų apgaubti tėviška meile, jį matė kasdien, bendravo, stebėjo kaip jis auga, auklėjo, priglausdavo savo tvirtame vyriškame glėbyje, mylėjo jį kaip tėvas ir stengėsi suvokti, koks yra Dievo planas jam – Jėzaus tėvui – bendroje išganymo istorijoje ir Jėzaus gyvenimo kelyje... 

Palaiminti Kiaunorių Šv. Juozapo parapijos kun. Donato Grabažio iškeliavome į piligriminį žygį. Kelyje buvo visko: džiaugsmo, apmąstymų, susikaupimo, saulės ir  lietaus, tačiau visi judėdami ta pačia kryptimi ir su vienu tikslu sėkmingai pasiekėme piligriminės kelionės tikslą.

Dėkojame Dievui už palaiminimą ir geriesiems žmonėms pastačiusiems  per Gryžuvos upę tiltą. Rimidui ir Danai Milašauskams, Tytuvėnų krašto bendruomenės pirmininkui Vytautui Mačiūnui, Tytuvėnų miesto seniūnijai.