II etapas. Bažnyčios restauravimas

VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę ,,Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms‘‘, įgyvendina projektą ,, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, II etapas‘‘.

Projekto vykdytojas - VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘.

Projekto tikslas - atkurti ir restauruoti Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, kompleksiškai pritaikyti objektą kultūrinio turizmo reikmėms. Antras Projekto etapas- atliekami bažnyčios fasadų tvarkybos darbai, leidžiantys užtikrinti tinkamą viešąjį kultūros paveldo objekto lankymą.

Bendra projekto vertė: 2 937 316, 00 Lt.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES struktūrinių fondų finansavimas 2 937 316,00 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2013 m. lapkričio 2 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2015 m. vasario 28 d.