Projektas

 Tytuvėnų piligrimų centras įveiklinimas ir aktualizavimas 

Projekto kodas06-006-K-0045.

Projekto veiklų vykdymo pradžia  2023-04-04.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga 2026-03-31.

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 591 388,44 Eur.

Europos Sąjungos lėšos 431 713, 56 Eur.

Projekto tikslas – aktualizuoti kultūros paveldo objektą Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galeriją ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams ir kultūros paslaugų teikimui. Projektas išspręs identifikuotas problemas ir sudarys sąlygas papildomų kultūros renginių (koncertų, edukacijų – ekskursijų, paskaitų, parodų, festivalių) organizavimui objekte ir padidins kultūros paveldo objekto prieinamumą lankytojams.

Pagrindinė problema – Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio – arkadų galerijos restauravimo būtinumas, ji nėra pritaikyta kultūrinėms reikmėms, o tai riboja kultūrinių paslaugų teikimą bei įtakoja objekto prieinamumą, populiarumą. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijoje išlikęs ardantis kapiliarinės drėgmės poveikis: stebimas drėgmės pakenktas tinkas ir mūras apatinėje sienų dalyje. Pažeista dalis skulptūrinių stacijų, stipriai pažeista sieninė tapyba, dėl kapiliarinės drėgmės poveikio. Būtinos stabilizuojančios priemonės, kad užkirsti kelią tolesniam šių vertingų meno kūrinių irimui. O tai riboja kultūrinių paslaugų teikimą bei įtakoja objekto prieinamumą, populiarumą, kultūros paveldo objekto potencialas kultūrinių paslaugų teikimui yra neišnaudojamas iki galo.

Projekto pagrindinė veikla – Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas.

Projekto poveiklė – Kultūros paveldo objekto – Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos aktualizavimas ir įveiklinimas.

Projekto metu bus atliekami Arkadų galerijos (u.k.21850) tvarkybos darbų projekto: restauravimo, konservavimo, remonto darbai I etapo darbai bei Arkadų galerijos paprasto remonto I etapo darbai.

Laukiami rezultatai – restauruota Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerija,  užkirstas kelias tolesniam vertingų meno kūrinių irimui, sudarytos sąlygos ne tik išnaudoti objekto potencialą kultūros paslaugų teikimui, bet ir kovoti su sezoniškumu bei plėtoti ir kitas turizmo rūšis, tokias kaip žiemos turizmas, konferencinis turizmas, patirtinis turizmas, etc.