Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis

1.

Direktorius

1

*

*

2.

Ūkio dalies vedėjas

1

*

*

3.

Administratorius

1

*

*

4.

Gidas-vadybininkas

1

*

*

5.

Vyr. finansininkas

1

Paslaugą teikia įmonė

Paslaugą teikia įmonė

6.

Renginių organizatorius

1

*

*

7.

Pagalbinis darbininkas-kūrikas

2

*

*

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  patvirtino Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.