I etapas. Bažnyčios restauravimas

TYTUVĖNŲ GYVENTOJUS IR ATVYKSTANČIUS TURISTUS PASITINKA NAUJAS 

ČERPINIS BAŽNYČIOS STOGAS  IR AUKSU PASIPUOŠĘ  BOKŠTAI

Gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą 2013 m. liepos mėnesį pradėtas  įgyvendinti projektas ,, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, I etapas‘‘ (toliau - Projektas). Projekto metu atlikti  bažnyčios pagrindinio stogo, šoninių navų stogų tvarkybos darbai, sumontuotos lietaus nuvedimo sistemos, įrengta žaibosauga, padengti nauja vario skarda bažnyčios bokštai, atrestauruoti   kryžiai. Viešąjai įstaigai ,,Lietuvos verslo paramos agentūra‘‘ ir Lietuvos Respublikos  Ūkio ministerijai sutikus, dalis Projekto sutaupytų lėšų buvo panaudota  papildomiems darbams įsigyti, įrengtos priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos.

Projekto vykdytojo VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ teigimu,  Tytuvėnų bažnyčia tapo daug patrauklesnė lankytojams, pritraukiama vis daugiau turistų, užtikrintas objekto saugumas. ES struktūrinių fondų  parama tai didžiulis postūmis pirmyn, jos dėka prisidėta prie unikalaus sakralinio objekto išsaugojimo.

Bendra  Projektui skirta ES  struktūrinių fondų finansavimo suma 1.989.992,00 Lt (suteiktas finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), pareiškėjo lėšos 309.514,00 Lt.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2012 lapkričio 14 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.