Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Ganytojiškas laiškas

Vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875) Ganytojiškas laiškas 1864 m. popierius, rankraštis, lietuvių kalba, 37,5x24cm, 2 lapai.

Šiemet sukanka 215 metų, kai gimė vyskupas Motiejus Valančius.

Pristatome Motiejaus Valančiaus ganytojišką laišką skirtą Tytuvėnų tikintiesiems. Laiškas parašytas tuometine kalba, neįprastu raidynu.

Vyskupas savo užrašus, laiškus, kūrinius rašė ir skelbė ne tik lenkiškai, bet ir lietuviškai – tai didelė naujovė to meto visuomenėje. Lietuvių kalba skaitė pamokslus, ragino taip elgtis kitus, todėl Valančiaus laikais ši praktika labai išplito. Laiško gale visada būdavo vyskupo prisakymas: „Szita mana grometa parskaitis kunigaj zmonims isz ambones par dwi pagreczes szwentes“ kaikur dar pridurdavo „...su pamokslajs prigulincziais“ Ir laiške tytuvėniškiams lenkiškai pieštuku pažymėta- perskaityti iš sakyklos.