Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Baigtas įgyvendinti projektas

Projektas ,,Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, II etapas‘‘ pradėtas įgyvendinti 2013 m. balandžio 3 d. ir baigtas 2015 m. rugsėjo 30 d.

Projektui suteiktos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 250 056,79 Eur.

Šio projekto metu darbai buvo atliekami dviem etapais. Pirmos eilės darbų metu atlikta bažnyčios fasadų, panduso restauracija, pakeisti seni langai, restauruotos grotos. Antros eilės darbų metų įrengta alsuojanti nuogrinda ties bažnyčia, restauruota  ir konservuota fasade tapyba, restauruotos ir konservuotos skulptūros, atlikti elektros darbai.