Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Vilties ir padėkos žygis

Jau 25 metai kuomet prieš didžiuosius Šilinių atlaidus, paskutinį rugpjūčio sekmadienį vyksta Vilties ir Padėkos Dievo Motinai už atgautą laisvę eisena.

Ir šiais metais piligrimai rinkosi Tutyvėnuose. Žygiui tradiciškai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kaip ir kasmet kartu buvo tarptautinės katalikiškos asociacijos Tradicija, Šeima, Nuosavybė (Tradition, Family, Propety - TPF) delegacija ir Baltarusijos skautai, vadovaujami Aleksandro Strelcovo. Kelyje iš Tytuvėnų į Šiluvos šventovę žmonės giedojo, kalbėjo rožinį, meldėsi.

Malda kelionėje – sena piligrimų tradicija, ja išmeldžiamos malonės taip reikalingos sunkioje, nerimastingoje mūsų laikų  kasdienybėje.