Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Nuskambėjo paskutiniai muzikos akordai

Spalio 4 dieną visus kvietėme dar kartą prisiminti mūsų įstabaus Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir  bernardinų vienuolyno ansamblio 400 metų sukaktį. Koncerte ,,Dėkingumas‘‘ dalyvavo Mindaugas Jankauskas, Barbora Domarkaitė, Miglė Dikšaitienė, Dalia Jatautaitė. Skambėjo įžymių kompozitorių V. Bertulio, J. S. Bach., G. F. Hȁndel, Fr. Durante, J. Wiegand kūriniai.

Kad ir ką veiktume, kad ir kokios būtų aplinkybės, visada yra laiko padėkoti. J.Robert Moskin

Dėkojame Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio fundatoriui A. Valavičiui, jo broliams Jeronimui, Pauliui, Eustachijui, kurie tęsė Andriejaus Valavičiaus darbus ir baigė statyti šį gražų ansamblį, statybų vadovui Tomui Kasparui, vienuoliams bernardinams, kurie gyveno, rūpinosi ansambliu, uoliems parapijiečiams ir Žemaičių vyskupui Motiejui Valavičiui, kurių pastangomis pavyko išsaugoti bažnyčią po 1863 m. sukilimo, dėkojame visiems visiems prisidedantiems prie šio nuostabaus turto išsaugojimo, atgaivinimo.

Šias metais skirta daug renginių  Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir  bernardinų vienuolyno ansamblio 400 metų jubiliejui paminėti. VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ dėka Lietuvos Kultūros tarybos ir Kelmės rajono savivaldybės, kurie skyrė finansavimą projektams, suorganizavo tris koncertus,  išleido leidinį „Tytuvėnų ansambliui 400 metų“, skrajučių, plakatų, lankstinukų- rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės parapijos užsakymu išleista knyga ,,Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas 400 metų‘‘, kun. klebono Rimanto Žaromskio  iniciatyva pastatytas ir pašventintas naujas bažnyčios altorius.

VŠĮ ,,Tytuvėnų festivalis‘‘ surengė ne vieną koncertą skirtą Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir  bernardinų vienuolyno ansamblio 400 metų jubiliejui paminėti.