Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Paminėtas 400 metų jubiliejus

Sekmadienio vidurdienį Tytuvėnų bažnyčios varpai kvietė visus į Šv. Mišias, skirtas Tytuvėnų Bažnyčios ir vienuolyno ansamblio 400 metų jubiliejui paminėti. Šv. Mišias aukojo J.E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu Šiaulių Vyskupas džiaugėsi esame švente ir kvietė visus tikinčiuosius atsigręžti į Kristų ir savo vaikams kaip palikimą perduoti ne materialines vertybes, bet tikėjimo šviesą.

Vienas iš įspūdingiausių šventės akcentų – Šiaulių vyskupo naujojo altoriaus patepimas krizmos aliejais, pašventinimas.

Po Šv. Mišių vyskupas  Šiaulių vyskupijos kurijos  kancleris Evaldas Alūza perskaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodžius jubiliejaus proga. ,,...Žemaitijos neįsivaizduojame be Tytuvėnų, o Tytuvėnų – be bažnyčią ir vienuolyną čia įkūrusių brolių bernardinų bei statybas finansavusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šviesuolių. Kurti ir gražinti savo kraštą, rūpintis jo žmonių stiprybe – tai darbai, kurių ir toliau mokykimės iš protėvių...‘‘.

Iškilmingame jubiliejaus minėjime dalyvavo  Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Sveikinimo kalboje sakė: ,,Mielieji, sveikindamas Jus šio jubiliejaus proga, linkiu ištvermės ir visokeriopos sėkmės Jūsų sumanymams ir darbams, skleidžiant tikėjimo šviesą mūsų Tėvynėje. Šv. Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Dievo Motina teduos mūsų tautos žmonėms drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus, tepadarys vaisingus jų rankų ir proto darbus, teapsaugos šeimų židinių džiaugsmą ir visuomeninio gyvenimo vienybę‘‘.

 Po sveikinimo žodžio LR Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius Šiaulių vyskupui įteikė paveikslą, o vyskupas E. Bartulis savo ruoštu įteikė premjerui Švč. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo reprodukciją ir knygą  ,,Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas 400 metų‘‘.

Šventėje  dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė  garbingi svečiai t.y Seimo narys Kęstutis Masiulis, Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono administracijos direktorė Irena Sirusienė.

Po sveikinimo žodžių ir vyskupo Eugenijaus Bartulio palaiminimo bažnyčioje prasmingai suskambo smuiko muzika. Smuiku griežė Karalienės Mortos premijos laureatė Gintė Grigaitytė. Naujos knygos ,,Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas 400 metų‘‘ pristatymo metu parapijos klebonas Rimantas Žaromskis įteikė padėkas visiems prisidėjusiems prie knygos išleidimo. Knygą pristatė jos sudarytojai prof. hab. dr. Alfonsas Motuza ir dr. Liepa Griciūtė-Šveberienė.

Kiek vėliau  šventės svečius nustebino maestro Virginijaus Noreikos ir vargonininkės Viktorijos Kazakevičiūtės pasirodymas ,,Istoriniams vargonams 250 metų‘‘.

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 400 metų jubiliejaus iškilmes  vainikavo Klaipėdos  kvinteto brass  koncertas ,,Kad laimė lietųsi ant mūsų‘‘.