Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno atstatymas


2012 m. spalio 12 d. VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras’’ l.e.p. direktorė Sandra Sabaliauskienė ir UAB ,,Eigesa’’ direktorius Eimantas Baravykas pasirašė Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno atstatymo darbų rangos sutartį. Bendra sutarties kaina  2989 844,35 Lt. Sutartis sudaryta stogo, fasadų, vidaus bei inžinerinių tinklų atstatymui. Visi darbai turi būti atlikti per 24 mėn.

Rangovas pirmiausia pateikė  draudimo bendrovės laidavimo raštą, draudimo liudijimus, kuriais apdraudžiami statybos laikotarpiui  visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų , taip pat apdraudė civiline atsakomybe dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiems asmenims padarytos statybos objekte. Statybvietė  perduota 2012 m. spalio 19 d.

Rangovas UAB ,,Eigesa’’ dėjo visas pastangas, kad kuo greičiau būtų pradėti darbai. 2012 m. spalio 22 d. prasidėjo stogo atstatymo darbai. Šiuo metu stogo atstatymo darbus atlieka  subrangovas t.y. P. Račkausko firma ,,Agrotech’’.

VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras’’ labai patenkintas  subrangovo darbu, darbai vyksta greitai, visi suprantame, kad krituliai neigiamai veikia pastatą, todėl stogas turi būti  kuo greičiau uždengtas. Bendras stogo plotas yra apie 1470 m². Šiuo metu uždengta lentų paklotu apie 80 proc.  stogo dalies. Lentos yra užkeičiamos viena ant kitos, todėl krituliai į pastatą nepatenka.

 

Planuojama visą stogą lentų paklotu uždengti  iki Šv. Kalėdų.

Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno tvarkybos techninės priežiūros paslaugas teikia VĮ ,,Lietuvos paminklai’’. Techninis prižiūrėtojas užtikrina vykdomų statybos darbų techninę priežiūrą, užtikrina nuolatinę Rangovo atliekamų darbų kontrolę, rengia darbų atlikimo ataskaitas ir t.t…

Draudimo kompanija yra priėmusi sprendimą išmokėti 1.880.987 Lt. draudimo išmoką. 2012 m. spalio 12 d. buvo išmokėta 705.445.30 Lt. Draudimo kompanijos sumos neužteks vienuolyno atstatymo darbams.

Visi norintys gali prisidėti prie mūsų didžiulės vertybės, Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno, išsaugojimo ir  atgaivinimo.

Norintys plačiau sužinoti apie vienuolyno atstatymą, jo eigą visada yra laukiami VšĮ  Tytuvėnų piligrimų centre.


Pagarbiai,

L.e.p. direktorė

Sandra Sabaliauskienė