Tytuvėnų kultūros paveldas

ir jo pėdsakai istorijoje

Virtualus turas

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Kviečiame


NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ PARAMĄ, PAGALBĄ  TYTUVĖNŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ANGELŲ KARALIENĖS BAŽNYČIOS IR  BERNARDINŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ATSTATYMUI  IR KVIEČIAME:

2013 M. SAUSIO 26 D.
12 VAL. ŠV. MIŠIOS.
12.40 VAL. NUOTRAUKŲ  EKSPOZICIJOS  ,,PRISIPILDYMUI- METAI, IŠSIDALINIMUI- AKIMIRKA‘‘ PRISTATYMAS TYTUVĖNŲ BERNARDINŲ VIENUOLYNE.

VISAME RENGINYJE DALYVAUS IR MUS DŽIUGINS  GIESMĖMIS MIŠRUS JAUNIMO ANSAMBLIS ,, EXAUDI‘‘ MENO VADOVAS JĖZUITAS EUGENIJUS PUZYNIA S.J.


Pagarbiai,

L.e.p. direktorė

Sandra Sabaliauskienė