Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Tytuvėnuose nuo seno puoselėjamos piligrimystės tradicijos. Piligrimai atvykdavo į tėvų bernardinų globojamą Tytuvėnų bažnyčios Kalvariją, melsdavosi Kristaus Kančios laiptų koplyčioje ir prie malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos atvaizdo didžiajame altoriuje.

Nuo 2007 m. Tytuvėnus siekia Jono Pauliaus II piligrimų kelias, sujungiantis nuo amžių lietuviui šventas ir brangias vietas,  pavadintas šio Didžiojo Popiežiaus , „didžiojo keliauninko“ vardu, dėkingumo ir pagarbumo ženklan. Jis pasauliui padėjo išgirsti tylos bažnyčią. Jo užtariami lietuviai ir kitų šalių piligrimai  atras Lietuvos žemėje gyvus krikščioniškojo tikėjimo lobius. Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą įtraukta 14 žymių maldos vietų Lietuvoje. 

Nuo 2016 m. Tytuvėnų bažnyčios koplyčioje saugoma šventojo relikvija, čia kiekvieną mėnesį kviečiama rinktis į naktinę Šv. Sakramento adoraciją. Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčia  nauja traukos, o taip pat susikaupimo ir maldos vieta piligrimų kelyje.