Ekskursijos

Ekskursijos

Ilgasis maršrutas

Įėję keliuku pro vienuolyno ūkinius vartus, matome ūkinius pastatus, pievą, kurioje dar XVII a. vienuolių buvo sodintas sodas. Iš toliau apžvelgiame mažiausiai nuo statybų pradžios pakitusią bažnyčios dalį. Pro pietinėje vienuolyno pusėje esančias duris nusileidžiame į vienuolyno požemį. Čia apžiūrime krosnį, užkopiame į virtuvę. Apžiūrėję vienuolyną iš vienuolių choro įvijais laiptais nusileidžiame į bažnyčią prie didžiojo altoriaus. Iš bažnyčios  išeiname į erdvų ir šviesų arkadinės galerijos kiemelį. Tai vienintelis Lietuvoje statinys, kur šventoriaus tvoroje įrengtas procesijų koridorius su 39 Kryžiaus kelio stotimis ir Šventųjų Laiptų koplyčia. Lankytojai išlydimi pro didžiuosius šventoriaus vartus virš kurių ištapytas Jeruzalės miestas - simbolinis perėjimas iš sakralios erdvės į kasdienybę, žalią ir šviesią miestelio aikštę.
Maršruto trukmė 60-90 min.

Trumpasis maršrutas

Pro šventoriaus vartus patenkame į procesijų koridorių, kuriame išdėstytos kryžiaus kelio stotys. Eidami juo pasiekiame vienuolyną. Pirmojo aukšto koridorius vienuolyne išpuoštas freskomis. Iš čia patenkame į uždarą  vienuolyno kiemelį. Apžiūrime refektorių ir virtuvę. Suktais laiptais pakylame į antrą vienuolyno aukštą. Celės čia puoštos pačių vienuolių sienine tapyba. Antro aukšto koridoriaus gale, prie bažnyčios sienos, randame karcerį, o pasukę į dešinę, per svetainę, įeiname į  vienuolių chorą už bažnyčios didžiojo altoriaus.
Ekskursijos trukmė 45-60 min.

Pažintinės ekskursijos po Tytuvėnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį

Jums pageidaujant, pažintinės ekskursijos  gali būti  papildytos atskiromis temomis:

  • pranciškonų vienuolijos kūrimosi istorija
  • vienuolijų gyvenimo būdas,
  • piligrimystė,
  • 1863 m. sukilimas ir Tytuvėnų vienuolynas.

Gidė gali Jus pasitikti patarnautojo abitu, vienuolyne skambant  grigališkojo choralo giesmėms.

Jums pageidaujant, gidė  ansamblio istoriją pasakos, apsirengusi  XIX a. pabaigos valstietiškais rūbais.

Ekskursijos gali būti vedamos trumpuoju ir ilguoju maršrutais.

.

JoomShaper