Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Tytuvėnų piligrimų centras

Bažnyčia, vienuolynas mūsų puošmena, kelk aukštyn sparnus - atlėk čia!

Paminėta pasaulinė turizmo diena

VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ š.m. rugsėjo 27 d. kvietė visus į Tytuvėnų Bernardinų vienuolyną kartu paminėti pasaulinę turizmo dieną.

Visi norintys galėjo apžiūrėti Gasparo Aleksos fotografijų parodą ,,2012 m. kelionės į Šventąją Žemę‘‘ ir susiverti piligrimo rožinį.

Pirmieji Tytuvėnų Bernardinų vienuolyne apsilankė vaikai kartu su tikybos mokytoja Regina Vaičiuliene. VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ gidė – vadybininkė Rūta Krencienė papasakojo visiems susirinkusiems apie turizmą, piligrimines keliones, maldos vėrinius kitose pasaulio religijose. Visi norintys patys galėjo susiverti piligrimo rožinį.

Vėliau vyresnieji vaikai turėjo garbės susipažinti su fotografijų parodos autoriumi Gasparu Aleksa , kuris papasakojo apie piligriminę kelionę į Šventąją Žemę.

Kas tai yra piligriminė kelionė? ,,Piligriminės kelionės metu yra lankomos šventos vietos, šventose vietose skaitomas Šventasis raštas, Naujasis testamentas, kiekvieną dieną aukojamos šventos mišios, kalbamos rožyno maldos. Šventoji žemė- Jeruzalė labai sudėtingas kraštas. Jeruzalė sudalinta į tris sektorius A, B, ir C. A sektoriuje gyvena žydų tautybės žmonės, B sektoriuje musulmonai , žydai ir C sektoriuje – musulmonai. Šitame krašte labai daug žmonių ir  labai daug piligrimų,, pasakojo Gasparas Aleksa.

Vaikams buvo įdomu ir naudinga pasiklausyti  apie Jėzaus gyvenimą, kuris susideda iš trijų epizodų.  Metai kai Jėzus  gimė, dirbo, meldėsi ir apie tris metus kai pradėjo skelbti dangaus karalystę ir pasireiškė kaip Dievo sūnus, ir  kančios savaitė, kada Jėzus buvo išduotas, kankinamas, nukryžiuotas, miręs ir prisikėlęs.

Tariame nuoširdų ačiū ponui Gasparui Aleksai už įdomų pasakojimą ir nuostabią fotografijos parodą iš Šventosios Žemės.

Parengė VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras‘‘ administratorė Sandra Sabaliauskienė.

JoomShaper